ТЕСТ : Бройни системи и Булева алгебра.    Изберете правилния отговор.

1...

а) ---
б) ---
в) ---
г) ---

2...
а) ---
б) ---
в) ---
г) ---

3...

а) ---
б) ---
в) ---
г) ---

4...

а) ---
б) ---
в) ---
г) ---