ТЕСТ 3

  Бройни системи. Булева алгебра.


    Изберете правилния отговор.

3. Каква е логическата операция в израза: "Огря слънце и изсуши росата."

а) конюнкция
б) дизюнкция
в) импликация
г) отрицание

7. Проверете еквивалентни ли са изразите ¬ ( p V q )
и p Λ ¬ q
а) не
б) да
в) не знам може би
г) друг отгоровор

15. Числото 13D(16) записано в двоичната бройна система е:
а) 100001101
б) 100000000
в) 100111101
г) 111001100

23. Произведението на числата 101101(2) и 1011(2)е:
а) 101010101
б) 111101111
в) 101010111
г) 110011001