ТЕСТ 4

  Бройни системи. Булева алгебра.


    Изберете правилния отговор.

8. Намерете вярностната стойност на израза ¬ p Λ ¬ ( q V p ) за р=1 и q=0

а) 1
б) 0
в) не е възможно да се пресметне
г) не знам

16. Числото 101101111(2), записано в шестнадесетична бройна система е:
а) 16F
б) 16B
в) 13A
г) друг отговор

21. Сумата на числата 1100111(2) и 111010(2) е:
а) 101001001
б) 101101000
в) 10100001
г) 11111110

24. Двоичната бройна система е позиционна бройна система.
а) вярно
б) грешно
в) не знам
г) друг отговор