ТЕСТ 5

  Бройни системи. Булева алгебра.


    Изберете правилния отговор.

5. Дадени са следните твърдения: p=Днес валя дъжд ; q=Видяхме дъгата. Кое твърдение съответства на логическия израз p Λ q.

а) Днес валя дъжд и видяхме дъгата
б)Днес не валя дъжд и не видяхме дъгата
в) Днес не валя дъжд и видяхме дъгата
г) Днес валя дъжд и не видяхме дъгата

9. Кой от следните изрази е еквивалентен на израза: ¬ ( x V у ) Λ ¬ ( x Λ ( x V 0 ))

а) ¬ x V у
б) x V у
в) ¬ x Λ ¬ у
г) x Λ ¬ у

17. Числото 15(10) записано в осмична бройна система е:
а) 17
б) 10
в) 13
г) FF

22. 110001001(2) - 111011(2) е:
а) 1001010101
б) 1100010110
в) 101001110
г) 1010110