ТЕСТ 6

  Бройни системи. Булева алгебра.


    Изберете правилния отговор.

10. Изразът ¬ ( p Λ ¬ q ) е еквивалентен на израза:

а) p V q
б) p Λ q
в) ¬ p V q
г) p V ¬ q

19. Числото А4(16) записано в десетичната бройна система е:
а) 164
б) 160
в) 168
г) друг отговор

23. Произведението на числата 101101(2) и 1011(2)е:
а) 101010101
б) 111101111
в) 101010111
г) 110011001

25. В един байт е записано числото 11(10). Колко е броят на двоичните единици в байта?

а) 3
б) 5
в) 2
г) 7